Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach


Aktualności
Informacja Dyrektora ZSP w Dobrzanach

W dniu 31.03.2017 r.  odbędzie się strajk pracowników szkoły organizowany przez Zarząd Oddziału ZNP w Dobrzanach. Informuję, że w tym dniu zajęcia dydaktyczno - wychowawcze nie odbędą się. Wszystkim uczniom, którzy przyjdą w tym dniu do szkoły będzie zapewniona opieka.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Jerzy Młotkiewicz

Organizacja rekolekcji wielkopostnych

Uczniowie Gimnazjum przyjeżdżają/przychodzą do szkoły na godz. 8.45 następnie pod opieką wyznaczonych nauczycieli przechodzą do kościoła. Po zakończeniu rekolekcji uczniowie z Dobrzan udają się do domu, a uczniowie z terenu oraz korzystający z posiłków wracają pod opieką wyznaczonych nauczycieli do szkoły.

Uczniowie Szkoły Podstawowej przyjeżdżają/przychodzą do szkoły na godz. 10.45. Klasy I-III pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się autokarami do kościoła. Uczniowie klas IV-VI przechodzą do kościoła pod opieką wyznaczonych nauczycieli. Po zakończeniu rekolekcji uczniowie z Dobrzan udają się do domu, a uczniowie z terenu oraz korzystający z posiłków wracają pod opieką wyznaczonych nauczycieli do szkoły.

Informacja o koloniach rehabilitacyjnych organizowanych przez KRUS
Harmonogram rekolekcji

OSTRZEŻENIE DYREKTORA SKIEROWANE DO RODZICÓW UCZNIÓW ZSP W DOBRZANACH

W ślad za komunikatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie zwracam się do rodziców uczniów naszej szkoły z ostrzeżeniem przed niebezpieczną grą komputerową „Niebieski Wieloryb” („Blue Whale”). Gra ta jest zagrożeniem dla zdrowia i życia młodych ludzi i polega m.in. na samookaleczaniu, a nawet prowadzi do samobójstwa.

W związku z powyższym, proszę o wzmożone monitorowanie przez Państwa z jakich gier i z jakich stron internetowych korzystają Państwa dzieci.

Jednocześnie zapewniam, że szkoła podejmie stosowne działania służące zapoznaniu nauczycieli i uczniów z zagrożeniami, jakie wiążą się z wyżej wymienioną grą.

Dyrektor Jerzy Młotkiewicz

Harmonogram I Dnia Wiosny 21.03.2017r. (klasy I-III Gimnazjum)

8.00 8.45 – zajęcia zgodnie z planem
8.55 – Wyjazd do SCK w Stargardzie
10.00 – 11.30 – seans filmowy „Maria Skłodowska-Curie”
11.45 – 12.20 – powrót do szkoły
12.25 – obiad oraz niespodzianka od Rady Rodziców
12.45 -odjazdy

Harmonogram I Dnia Wiosny 21.03.2017r. (klasy IV-VI Szkoła Podstawowa)

8.00 – 9.45 – zajęcia zgodnie z planem
9.50 – 10.35 – Kolorowy przemarsz ulicami Dobrzan.
10.50 – 12.25 – Wysłuchanie wierszy o tematyce wiosennej, ocenienie przygotowanych przez uczniów wiosennych strojów oraz kukieł.
12.25 – Obiad oraz niespodzianka od Rady Rodziców
12.45 – odjazdy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informuję, że biblioteka szkolna będzie uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w wyniku czego uzyska dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych, obejmujących pozycje dla  gimnazjum i szkoły podstawowej. Zakupy będą dokonywane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczniów, nauczycieli, rodziców.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy rodziców do zgłaszania propozycji książek, pomocnych  w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego, które powinny znajdować się w bibliotece szkolnej. W miarę możliwości zostaną one wzięte pod uwagę przy dokonywaniu zakupów.

Udział w powyższej akcji umożliwi uczestniczenie w racjonalnym uzupełnianiu księgozbioru biblioteki i sprawi, że łatwiej będzie uczniom, nauczycielom i rodzicom znaleźć interesującą publikację.

bibliotekarka B. Grąźlewska

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następny >>

Powered by CuteNews