baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

Projekt "TRADYCYJNY SAD"

Projekt "TRADYCYJNY SAD"

Po długich naradach została wybrana nazwa naszego zespołu  GRUCHOMOCNI.

Członkowie naszego Zespołu to

1. Krzysztof Kiraga, uczeń klasy VII a Lider grupy

2. Jakub Kopka, uczeń klasy VII a

3. Zuzanna Truszkiewicz, klasa VII b

4. Natalia Woźniak, klasa VII b

5. Maja Szabat, klasa VII b

6. Jakub Szalewicz, klasa VIII a

7. Tymoteusz Kusiak, klasa VIII a

8. Szymon Olejnik, klasa VIII a

9. Nikola Boczek, klasa VIII b

10. Tomasz Obarzanek, VIII b

W projekcie pomaga nam kilkunastu uczniów z klas VI, VII i VIII, którym bardzo dziękujemy.

Zadania, które zostały już  w wykonane ramach naszego projektu

1. Zostało stworzone przez Krzysztofa Kiragę logo naszej grupy.

2. Wybraliśmy miejsce przeznaczone pod nasz mini sad. Jest to teren za szkołą, za betonowymi boiskami. Za kilka lat nasi uczniowie jesienią będą mogli korzystać z sadu objadając się słodkimi, soczystymi  gruszkami. A może i nauczyciele będą chętnie zaglądać do naszego sadu.

3. Nasze zespołowe osiłki Jakub Szalewicz, Tymek Kusiak oraz Szymon Olejnik nie zważając na deszcz wkopali po lekcji dwumetrowy dół, aby dowiedzieć się czy poziom wód gruntowych jest na odpowiednim poziomie. Pobierali również próbki do określenia pH gleby. Okazało się, że wody gruntowe nie są wysoko co jest korzystne, dla grusz, a ziemia ma odczyn zasadowy.

4. Został nawiązana współpraca z nadleśnictwem, dzięki której otrzymamy za darmo torf do zakwaszenia naszej gleby w celu uzyskania optymalnych warunków glebowych dla naszych drzewek.

5. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat sadownictwa oraz starych odmian grusz między innymi                    z poradnika projektu oraz od ekspertów, których zaprosiliśmy do współpracy. W nasze szkole odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z Panem Mieczysławem Olesińskim, który opowiadał nam o ekologicznych sposobach uprawiania roślin. Nasz były Dyrektor szkoły zaoferował nam naturalny kompostownik pod nasze drzewka.

6. Przez cały okres trwania projektu będzie prowadzona Księga Sadu, która będzie udostępniona dla zainteresowanych.

Zespół Gruchomocni


III Edycja Dnia Matematyki

III Edycja Dnia Matematyki

W czwartek 14 marca 2019r, w Dzień Liczby PI, w  Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach , zorganizowano Dzień Nowych Technologii w formie III Dnia Matematyki. Był to dzień zorganizowany dla wszystkich uczniów naszej szkoły, począwszy od przedszkolaków, oddziały "O", klasy I-VIII , skończywszy na oddziale gimnazjum. Wszystkie klasy pięknie udekorowały drzwi swoich gabinetów, klasa VA dodatkowo dwa dni wcześniej nakleiła grę w ułamki  na podłodze korytarza. 

Uczniowie klas IVA, VA, VIA mieli naklejone liczby na swoich ubraniach, wszystkie klasy miały fantastyczne transparenty, modele  ulubionej liczby.

Wszystkie klasy bardzo ambitnie rywalizowały w poszczególnych zadaniach.   Najwięcej punktów,bo aż 30 na 33 możliwych zdobyła klasa VIA, która w nagrodę otrzymała bilet autobusowy do Szczecina oraz poczęstunek - pizzę.    Podczas tego dnia nauczyciele przygotowali gry, zabawy, konkursy, Sudoku, Tabliczkę Mnożenia, programowanie i kodowanie z dostępnych w naszej szkole sprzętów oraz środków multimedialnych. Wykorzystano tablice interaktywne, aplikacje, multibooki, edukacyjne portale internetowe, aby uczyć się matematyki poprzez zabawę, a jednocześnie zdobywać wspaniałe nagrody. W godzinach od 9.00 do 12.00 uczniowie zmagali się w rozmaitych rozgrywkach, natomiast od 12.00 rozpoczęła się prezentacja nowości technologicznych przez zaproszonych gości dla wszystkich uczniów. Przybyli do nas uczniowie i wykładowcy z Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie: panowie: Jan Gargas, Krzysztof Szyliński i Ryszard Klimczewski. Po krótkiej prezentacji przedstawiono najnowsze technologie z zakresu robotyki, mechatroniki itp. Wszyscy mogli oglądać i podziwiać  następujące sprzęty: DRUKARKĘ 3D, STEROWNIKA OBRABIARKI CNC-HAAS; LEGO ROBOTA; DRONA HGLRC; ROBOTA ŁAZIKA DO POMIARU TEMPERATURY; CYFROWE PROCESY GRAFICZNE. Uczniowie oraz nauczyciele po raz pierwszy w życiu mogli obserwować pracę tych urządzeń doskonale się przy tym bawiąc, odkrywając tajemnicę robotyki, sprzętów bardziej zaawansowanych.  Kolejną niespodzianką dla wszystkich uczestników było spotkanie z profesorem oraz doktorantami  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykładowcy zaprezentowali wzory, działania matematyczne i figury geometryczne, które można było przedstawić za pomocą ruchu i tańca.  Po pierwszych instrukcjach wykonywania poszczególnych ruchów, do tańca przystąpiła niemal cała szkoła. Uczniowie byli zachwyceni doskonałą zabawą oraz sposobem nauki poprzez taniec. 

Projekt "TRADYCYJNY SAD"

Projekt "TRADYCYJNY SAD"

W lutym bieżącego roku nasza szkoła podjęła decyzję o zaangażowaniu się w ogólnopolski projekt  “Tradycyjny Sad”. Akcja polega na sadzeniu drzewek owocowych, których odmiany sadzono za czasów naszych ojców czy dziadków. W zeszłym roku były to jabłonie, a w tym roku są to grusze. Nasi Sadownicy decydują o bardzo ważnych rzeczach, na przykład o rozmieszczeniu sadu, sprawdzeniu wód gruntowych i  jakości gleby, znalezienie odpowiednich odmian. Oczywiście obowiązkiem będzie również  opiekowanie się naszym małym sadem.  W naszej grupie znajduje się 10 osób, lecz coraz więcej uczniów z klas VI-VIII angażuje się w akcję. Organizatorem projektu jest Fundacja Ochrony Środowiska. Projekt jest podzielony na trzy etapy. W skład pierwszego etapu wchodzą zadania takie jak budowa zespołu, zdobywanie wiedzy o sadzonkach, zaplanowanie sadu, promocja projektu. Natomiast w drugim znajdują się dalsza promocja projektu  i zakładanie minisadu. W etapie trzecim, który nie jest obowiązkowy, tworzona będzie pomologiczna mapa Polski. Do każdego etapu członkowie projektu muszą napisać raporty z działań. Nasza szkoła jest teraz na pierwszym etapie, który trwa do 23 marca. Zależy nam na zachęceniu młodzieży i dorosłych do przywracania tradycyjnych smaków owoców poprzez sadzenie starych i zapomnianych  odmian drzew.

Uczestnicy projektu  

Grupa  Gruchomocni

Pierwszy Dzień Wiosny

INFORMACJA
 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Dobrzanach

o organizacji dnia 22.03.2019 r. – piątek („Powitanie Wiosny”
 i „Obchody Święta Patrona Szkoły”)

Program dnia:

1.     1 i 2 godz. lekcyjna zgodnie z planem lekcji,

2.    10.00 Wiosenny Korowód ulicami miasta – Przedszkole, klasy  I-VII 
 i  III Gimnazjum

3.    4 i 5 godz. lekcyjna obchody Święta Patrona Szkoły zgodnie z harmonogramem przekazanym wychowawcom klas,

4.    Około godz. 13.00 odwozy.

Uwaga!
W tym dniu klasy VIII wyjeżdżają o godzinie 9.00 do Stargardu
na XI Spotkanie z Edukacją

Jerzy Młotkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Dobrzanach