Zespół Szkół Publicznych w DobrzanachInstytucje pomocowe udzielające wsparcia w sytuacjach
problemowych


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Pierwszej Brygady 35 C
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 5784693
www.poradnia.stargard.pl
Sąd Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Ks. Bogusława IV 25
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 5789738
Powiatowa Komenda Policji
Zespół ds. Nieletnich

ul. Warszawska 29
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 4813525
www.stargard.policja.gov.pl
Wydział Oświaty i Sportu
Starostwa Powiatowego

ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 4804888
www.powiatstargard.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 4804909
www.stargard.pcpr.info
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 5782885
www.pssestargardszczecinski.pis.gov.pl
Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”
ul. Dworcowa 10 a
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 5785252
www.sercedzieciom.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dorosłych, Dzieci i  Młodzieży
ul. Gdańska 4
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 4873586
Niepubliczny Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
ul. Szczecińska 34/1
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 0 509271833
POLICJA - 997
POGOTOWIE - 999
STRAŻ POŻARNA - 998
TELEFON ALARMOWY - 112