Przedszkole w Dobrzanach


Fantastyczny Świat Przedszkolaków

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/14 swoje funkcjonowanie rozpoczął drugi oddział w istniejącym już Przedszkolu przy Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach. Oddział został utworzony w ramach projektu „Fantastyczny Świat Przedszkolaków w Gminie Dobrzany” i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 25 dzieci 3 - letnich i ich rodziców. Przedszkolaki uczęszczające do nowo utworzonego oddziału, działającego w godzinach 7.00 - 16.00, korzystają z bogatej oferty nieodpłatnych zajęć dodatkowych: język angielski, zajęcia artystyczne, gimnastyka korekcyjna, logopedia, rytmika, socjoterapia, zajęcia taneczne. Natomiast rodzice biorący udział w projekcie uczestniczą w warsztatach pedagogicznych.

Na potrzeby projektu została wyremontowana sala do zajęć, jadalnia, pomieszczenie do wydawania posiłków, toalety dla dzieci i personelu. Pomieszczenia te zostały wyposażone w nowe meble i sprzęty.