Logo Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach

Ścieżki kształcenia.

Ścieżki kształenia. Schemat obowiązuje absolwentów szkół podstawowych od 1 września 2019r.