Logo Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Powróć do: Rodzice

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach

Pan Pawlak Krzysztof - przewodniczący Rady Rodziców

Pani Kardasiewicz Agata - wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Pani Dziwińska Magdalena - sekretarz Rady Rodziców

Pani Rudawska - Czepielkiewicz Marta - skarbnik Rady Rodziców