Logo Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Powróć do: Rodzice

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola w Dobrzanach

Pani Warakomska Gabriela - przewodnicząca Rady Rodziców 

Pani Truszkiewicz Monika - wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Pani Kokorzycka Justyna - sekretarz Rady Rodziców

Pani Sznura Paulina - skarbnik Rady Rodziców