Logo Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Powróć do: Przedszkole

Kilka słów o dobrzańskim przedszkolu.

Przedszkole w Dobrzanach jest placówką działającą od blisko 70 lat. Mieści się  na najniższym piętrze budynku Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach. Dzieci mają do dyspozycji nowoczesne sale dydaktyczne, łazienki, jadalnię oraz świetlicę. W pobliżu przedszkola znajduje się nowoczesny plac zabaw oraz boisko. W ciągu roku szkolnego w przedszkolu odbywa się wiele ciekawych imprez  i uroczystości, które integrują całą społeczność przedszkolną. Wychowankowie uczestniczą w przedstawieniach teatralnych, wycieczkach edukacyjnych i w wielu innych atrakcyjnych działaniach podejmowanych z myślą o nich.W skład przedszkola wchodzą 3 oddziały przedszkolne oraz 2 oddziały zerowe, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci przypisane są do odpowiednich grup adekwatnie do wieku. Wszystkie grupy przedszkolne uczestniczą również w zajęciach  z języka angielskiego, religii, a starsze przedszkolaki objęte są pomocą logopedyczną i psychologiczno - pedagogiczną.