Logo Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Powróć do: Szkoła podstawowa

Historia Szkoły Podstawowej

Historia szkoły rozpoczyna się 15 maja 1945r. Największym ocalałym po wojnie budynkiem w mieście był właśnie budynek Szkoły Podstawowej i tam 1 września 1945r.  rozpoczął się pierwszy dzień nauki. Oficjalna uroczystość otwarcia szkoły odbyła się 24 czerwca 1945r. rok szkolny 1944/45 został zakończony 31 lipca 1945, a od 4 września 1945r. rozpoczął się kolejny rok szkolny.

26 czerwca  1948r. odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły, który do dnia dzisiejszego jest w szkole przechowywany. 20 czerwca 1962r. rozpoczęto rozbudowę szkoły. Pierwszą woźną była pani Józefa Kielan.

W nowym budynku oprócz gabinetów swoje miejsce znalazły świetlica, stołówka, szatnia, sala gimnastyczna i pomieszczenia administracyjne.
7 czerwca 1970r. nadano szkole imię Tadeusza Kościuszki, a 17 grudnia 1974 roku otwarto Izbę Pamięci i Tradycji Narodowej. W 1978r.  powstaje Zbiorcza Gminna Szkoła z internatem. 17 maja 1975r.  odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 30-lecia szkoły. We wrześniu 1975r. sztandar szkoły udekorowano  Odznaką Gryfa Pomorskiego. W 1984/85 roku szkoła zmieniła nazwę ze Zbiorczej Szkoły Gminnej im Tadeusza Kościuszki na Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki.
W 1986r. rozpoczęto budowę nowego segmentu szkoły, który oddano do użytku 26 września 1989r.

1 września 1999r. w wyniku reformy w oświacie, powstała 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum.

1 września 2003r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki została włączona w skład Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach, w którego skład weszło również: Gimnazjum i Przedszkole. Dnia 9 lisopada 2009r. Gimnazjum w Dobrzanach otrzymało patrona, którym został Krzysztof Kamil Baczyński.

Dyrektorzy:
1. Stanisław Duda 14.05.1945-17.01.1952 i 31.08.1958-30.08.1971
2. Emilia Sarosiek 18.01.1952-30.08.1952
3. Stanisław Dąbrowski 31.08.1953-31.08.1954
4. Zbigniew Mrozowski 31.08.1971-31.08.1973
5. mgr Jerzy Pasieka 01.09.1973-30.06.1980
6. mgr Mieczysław Olesiński 01.07.1980-31.08.1984
7. mgr Janina Żmijewska 01.09.1984-31.01.1988
8. mgr Bogumiła Urbanowicz 01.02.1988-31.08.1992
9. mgr Dariusz Siemasz 01.09.1992-31.08.1999
10. mgr Marian Grzemski 01.09.1999-31.08.2003

Dyrektorzy Zespołu Szkół Publicznych:
11. mgr Sławomir Karatysz 01.09.2003-31.09.2005
12. mgr Ewa Tęcza 01.02.2005-13.03.2005
13 mgr Jerzy Młotkiewicz od 14.03.2005-31.09.2019

14. mgr Krystyna Bugajna od 01.09.2019