Logo Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Powróć do: Dożywianie

Dożywianie wychowanków Przedszkola ZSP w Dobrzanach

Informacja o zmianie organizacji dożywiania w Przedszkolu ZSP w Dobrzanach 

Szanowni Rodzice

Od 2 stycznia 2023 r. ZSP w Dobrzanach przejmuje obowiązki związane z zapewnieniem i rozliczeniem płatności za posiłki w przedszkolu.

W związku z powyższym informuję, że:

·       Koszt posiłku (śniadanie oraz dwudaniowy obiad) opłacanego przez Rodzica wynosi 6 zł.

·       Każdorazową nieobecność dziecka należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem - wysyłając informację mailem do godz. 13.00 na adres: dozywianie@zspdobrzany.pl, a w wyjątkowych przypadkach, dzwoniąc do godziny 13.00, pod numer  telefonu szkoły : (91) 5620126.

·       Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane. W takiej sytuacji można odebrać obiad we własnych pojemnikach w stołówce szkolnej,  w dniu niezgłoszonej nieobecności.

·       Do 5 – go  każdego miesiąca Rodzic drogą mailową, otrzyma informację o wysokości opłaty za spożyte w poprzednim miesiącu przez dziecko posiłki.

·       Do  10- go każdego miesiąca,  należy dokonać wpłaty, na wskazany w mailu numer konta.

·       Informacja o  zasadach odpłatności za dożywiania dzieci objętych opieką OPS zostanie przekazana w późniejszym terminie.

·       Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce, to odliczenie odbywa się automatycznie, na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki 

·       Dzieci przebywające  w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie przynoszą do przedszkola własny podwieczorek (owoce, warzywa, suche produkty, napój, itp.)

 

Dyrektor ZSP w Dobrzanach

 Krystyna Bugajna