Logo Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Powróć do: Przedszkole

Rekrutacja do Przedszkola w Dobrzanach na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice

 Zarządzeniem Nr 10/2023, z dnia 16 stycznia 2023 r., Burmistrz Dobrzan określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola w Dobrzanach na rok szkolny 2023/2024.

Czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 - postępowanie rekrutacyjne - 02.03.2023 r. - 30.03.2023 r.
 - postępowanie uzupełniające - 10.05.2023 r. – 18.05.2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 - postępowanie rekrutacyjne - 03.04.2023 r. – 11.04.2023 r.
 - postępowanie uzupełniające - 19.05.2023 r. – 24.05.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 - postępowanie rekrutacyjne - 12.04.2023 r.
 - postępowanie uzupełniające - 25.05.2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 - postępowanie rekrutacyjne - 17.04.2023 r. – 04.05.2023 r.
 - postępowanie uzupełniające - 26.05.2023 r. – 01.06.2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 - postępowanie rekrutacyjne - 08.05.2023 r.
 - postepowanie uzupełniające - 02.06.2023 r.
 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można pobierać w sekretariacie szkoły, przedszkolu oraz na stronie internetowej szkoły www.zspdobrzany.pl/ zakładka PRZEDSZKOLE.

Od 2 do 30 marca 2023 r. można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola w sekretariacie szkoły lub drogą mailową, na adres: sekretariat@zspdobrzany.pl

Dyrektor ZSP w Dobrzanach
Krystyna Bugajna