baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

21 maja 2019 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania do rady weszli:

Natalia Woźniak z kl. VII b, Amelia Bylewska z kl. VII a, Szymon Banasiak z kl. VI a, Patrycja Kołodziej z kl. VI b, Nikola Toporowska z kl. IV a oraz Łukasz Gancarz z kl. IV b.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Natalia Woźniak, a jej zastępcą Patrycja Kołodziej.

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są pani Edyta Czajkowska oraz pani Marta Mazurowska-Siemińska.

W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą: Daria Dutkowska, Natalia Dziwińska i Szymon Banasiak.  Jego opiekunką jest pani Marzena Olszewska. Sekcje Samorządu Uczniowskiego i ich zadania


Sekcja techniczna

Przewodniczący: Szymon Banasiak

Zastępca: Kacper Stachowski

- przygotowywanie strony technicznej wszystkich uroczystości (apele, inne wydarzenia szkolne),

- fotografowanie imprez i wydarzeń organizowanych przez SU,

- losowanie „Szczęśliwego Numerka”,

- organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych,

- opieka nad sprzętem nagłaśniającym podczas imprez i uroczystości szkolnych,

- dbanie o sprzęt i porządek w kantorku.


Sekcja redakcyjna

Przewodnicząca: Amelia Bylewska

Zastępca: Alicja Kłak

- opracowywanie ogłoszeń, ulotek, artykułów itp. dotyczących życia szkoły,

-  zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji związanych z pracami SU,

- współpraca z redakcją gazetki szkolnej „Żaczek”,

- opieka nad gazetką ścienną Samorządu Uczniowskiego.


Sekcja artystyczna

Przewodnicząca: Wiktoria Mróz

Zastępca: Maja Kusiak

- dbanie o wizualną stronę szkoły, jej wystrój plastyczny i estetykę,

- tworzenie pięknych dekoracji, wystaw, galerii,

- dbanie o rośliny w szkole i na jej terenie,

- pomoc w przygotowywaniu dekoracji na uroczystości i imprezy szkole.


Sekcja kulinarna

Przewodnicząca: Daria Dutkowska

Zastępca: Dorota Stawska

- promowanie zdrowej żywności (np. przygotowywanie poczęstunków dla uczniów na przerwach),

-  organizowanie różnych wydarzeń, w których przydadzą się zdolności kulinarne (np. sprzedaż w celach charytatywnych wykonanych wypieków).


Sekcja teatralna

Przewodnicząca: Natalia Woźniak

Zastępca: Zuzanna Pieczyńska

- rozwijanie umiejętności aktorskich uczniów,

- przygotowywanie  oraz wystawianie przedstawień teatralnych dla uczniów i nauczycieli.


Sekcja sportowa

Przewodnicząca: Patrycja Kołodziej

Zastępca: Nikola Tomporowska

- pomoc w przygotowaniu i organizacji imprez sportowych na terenie naszej szkoły,

- przygotowywanie własnych wydarzeń sportowych,

- nadzorowanie przez członków sekcji zawodów i imprez sportowych.


 Sekcja charytatywna

Przewodnicząca: Samanta Sobczak

Zastępca: Julia Kubis

- inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły,

- organizowanie zbiórek, akcji itp.

- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje poza szkolne.


Zadania przewodniczących Sekcji Samorządowych

•  organizują działalność sekcji;

•  odbywają narady oraz spotkania z jej członkami; 

•  kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu; 

•  utrzymują systematyczny kontakt z Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego; 

•  przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji; 

• nawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły.