baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

Nauczyciele

edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Baryłka
mgr Agnieszka Szmiłyk
mgr Barbara Kaźmierczak
mgr Teresa Koczot
mgr Magdalena Szmiłyk

język polski
mgr Anita Młotkiewicz
mgr Sławomira Żmijewska-Raszewska
mgr Katarzyna Kruszyńska
mgr Marta Mazurek
mgr Maja Markiewicz

historia
mgr Małgorzata Jóźwiak
mgr Marzena Olszewska
mgr Jan Stuch

język niemiecki
mgr Edyta Czajkowska
mgr Katarzyna Kierek

język angielski
mgr Anna Brzozowska-Kulesz
mgr Magdalena Mrowińska

przyroda
mgr Marzena Olszewska

geografia
mgr Sylwia Kulawiak 

biologia, chemia
mgr Ewa Antończak

matematyka
mgr Piotr Gołąb
mgr Anna Kaźmierczak-Grzyb
mgr Anna Cichowicz

fizyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bogusława Mazik

zajęcia komputerowe
mgr Anna Głowacka

plastyka
mgr Marta Mazurek
mgr Krzysztof Furman

muzyka
mgr Marta Mazurek
mgr Adam Zarzecki

zajęcia techniczne
mgr Bogusława Mazik

religia
ks Vadzim Us
ks Krzysztof Grabowski
ks Marek Czarnecki
mgr inga Krzyżak

wychowanie fizyczne
mgr Wiesława Szymańska
mgr Anna Siemasz
mgr Marcin Narkun

wos
mgr Jan Stuch