baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

Nauczyciele

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bogusława Szymańska

mgr Aldona Andrukowicz

mgr Anna Baryłka

mgr Agnieszka Szmiłyk

mgr Barbara Kaźmierczak

edukacja przedszkolna

mgr Jolanta Chorążykiewicz

mgr Magdalena Dziwińska

mgr Ewelina Filip

mgr Teresa Koczot

mgr Małgorzata Szynkiewicz

mgr Anna Tumiłowicz

mgr Mirosława Zalewska

 język polski

mgr Anita Młotkiewicz

mgr Sławomira Żmijewska-Raszewska

mgr Katarzyna Kruszyńska

mgr Marta Mazurek

mgr Maja Markiewicz

 historia

mgr Małgorzata Jóźwiak

mgr Marzena Olszewska

 język niemiecki

mgr Edyta Czajkowska

mgr Katarzyna Kierek

 język angielski

mgr Anna Brzozowska-Kulesz

mgr Magdalena Mrowińska

 przyroda

mgr Marzena Olszewska

mgr Marta Mazurowska-Siemińska

 geografia

mgr Marta Mazurowska-Siemińska

biologia, chemia

mgr Ewa Antończak

 matematyka

mgr Piotr Gołąb

mgr Bogumiła Dolecka

mgr Anna Cichowicz

mgr Anna Kaźmieczak-Grzyb

fizyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bogusława Mazik

zajęcia komputerowe

mgr Anna Głowacka

 plastyka

mgr Marta Mazurek

mgr Krzysztof Furman

 muzyka

mgr Adam Zarzecki

 zajęcia techniczne

mgr Bogusława Mazik

religia

ks Krzysztof Grabowski

ks Marcin Bińkowski

mgr Inga Krzyżak

wychowanie fizyczne

mgr Wiesława Szymańska

mgr Anna Siemasz

mgr Marcin Narkun

mgr Wiesława Szymańska

 logopeda

mgr Magdalena Szmiłyk

 wychowanie do życia w rodzinie

mgr Alina Zdziebłowska

doradztwo zawodowe

mgr Marta Antończak