baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

Instytucje pomocowe udzielające wsparcia w sytuacjach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Plac Majdanek 7a
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 5784693
www.poradnia.stargard.pl

Sąd Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Ks. Bogusława IV 25
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 5789738

Powiatowa Komenda Policji
Zespół ds. Nieletnich
ul. Warszawska 29
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 4813525
www.stargard.policja.gov.pl

Wydział Oświaty i Sportu
Starostwa Powiatowego
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 4804888
www.powiatstargard.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 4804909
www.stargard.pcpr.info

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 5782885
www.pssestargardszczecinski.pis.gov.pl

Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”
ul. Dworcowa 10
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 5785252
www.sercedzieciom.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
ul. Gdańska 4
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 4873586