Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach


Aktualności
OSTRZEŻENIE DYREKTORA SKIEROWANE DO RODZICÓW UCZNIÓW ZSP W DOBRZANACH

W ślad za komunikatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie zwracam się do rodziców uczniów naszej szkoły z ostrzeżeniem przed niebezpieczną grą komputerową „Niebieski Wieloryb” („Blue Whale”). Gra ta jest zagrożeniem dla zdrowia i życia młodych ludzi i polega m.in. na samookaleczaniu, a nawet prowadzi do samobójstwa.

W związku z powyższym, proszę o wzmożone monitorowanie przez Państwa z jakich gier i z jakich stron internetowych korzystają Państwa dzieci.

Jednocześnie zapewniam, że szkoła podejmie stosowne działania służące zapoznaniu nauczycieli i uczniów z zagrożeniami, jakie wiążą się z wyżej wymienioną grą.

Dyrektor Jerzy Młotkiewicz

Harmonogram I Dnia Wiosny 21.03.2017r. (klasy I-III Gimnazjum)

8.00 8.45 – zajęcia zgodnie z planem
8.55 – Wyjazd do SCK w Stargardzie
10.00 – 11.30 – seans filmowy „Maria Skłodowska-Curie”
11.45 – 12.20 – powrót do szkoły
12.25 – obiad oraz niespodzianka od Rady Rodziców
12.45 -odjazdy

Harmonogram I Dnia Wiosny 21.03.2017r. (klasy IV-VI Szkoła Podstawowa)

8.00 – 9.45 – zajęcia zgodnie z planem
9.50 – 10.35 – Kolorowy przemarsz ulicami Dobrzan.
10.50 – 12.25 – Wysłuchanie wierszy o tematyce wiosennej, ocenienie przygotowanych przez uczniów wiosennych strojów oraz kukieł.
12.25 – Obiad oraz niespodzianka od Rady Rodziców
12.45 – odjazdy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informuję, że biblioteka szkolna będzie uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w wyniku czego uzyska dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych, obejmujących pozycje dla  gimnazjum i szkoły podstawowej. Zakupy będą dokonywane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczniów, nauczycieli, rodziców.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy rodziców do zgłaszania propozycji książek, pomocnych  w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego, które powinny znajdować się w bibliotece szkolnej. W miarę możliwości zostaną one wzięte pod uwagę przy dokonywaniu zakupów.

Udział w powyższej akcji umożliwi uczestniczenie w racjonalnym uzupełnianiu księgozbioru biblioteki i sprawi, że łatwiej będzie uczniom, nauczycielom i rodzicom znaleźć interesującą publikację.

bibliotekarka B. Grąźlewska

I Szkolny Dzień Matematyki - harmonogram
Najlepszy sportowiec powiatu

Uczennica naszej szkoły, Klaudia Marcinkiewicz, została nominowana do plebiscytu na najlpeszczego sportowca powiatu Stargardzkiego. Każdy może codziennie oddać na nią swój głos do 19 marca!  Zapraszamy do głosowania!

Wszystkie kolory świata

Nasza szkoła bierze udział w konkursie "Wszystkie Kolory świata", którego organizatorem jest UNICEF. Uczniowie i nauczyciele własnoręcznie wykonali lalki, które 7-ego lutego zostały sprzedane na licytacji. Cały dochód ze sprzedaży został przekazany na szczepionki dla dzieci z Angoli. Dziękujemy hojnym nabywcom. Najładniejsza lala, która została wybrana przez komisję bierze udział w konkursie. Głosować można od 10 marca przez aplikacje na Facebooku.
Liczy się każdy głos! Głosy oddajemy na lalkę "WIKING" ZSP Dobrzany!

 

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następny >>

Powered by CuteNews