Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach


Aktualności
Gazetka gimnazjalna

Pod koniec października ukazał się pierwszy po wakacyjnej przerwie numer gimnazjalnego czasopisma "Czasu Kurz". W nim m.in. sprawozdania z apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pasowania pierwszoklasistów oraz wizyty sędzi Anny Marii Wesołowskiej, recenzje filmowe, wywiad z nauczycielem, a także nowe rubryki: kącik podróżniczy i postać miesiąca. Redakcja gazetki zaprasza do lektury.

Dni wolne

31 października i 2 listopada  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych Jeśli nie możecie Państwo pozostawić tego dnia dziecka w domu, może być ono objęte opieką świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 15.00. W tym dniu nie ma kursów autobusów szkolnych ani obiadu.

Spotkanie z rodzicami

Spotkania z rodzicami uczniów Gimnazjum odbędą się 25 października 2016r. (wtorek) o godzinie 16.00. Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej klas I-VI zapraszamy tego samego dnia na godzinę 17.00.

Harmonogram spotkań:

Gimnazjum
Klasa Wychowawca Sala
I A Danuta Skupin 116
I B Krzysztof Mazurek 111
II A Maja Markiewicz 110
II B Ewa Antończak 113
III A Krzysztof Cichowicz 108
III B Marta Mazurek 114

 

Szkoła Podstawowa
Klasa Wychowawca Sala
I A Barbara Kaźmierczak 18
II A Teresa Koczot 23
II B Jolanta Chorążykiewicz 24
III A Edyta Olesińska 17
III B Bogusława Szymańska 8
III C Danuta Zalewska 19
IV A Anna Kaźmierczak-Grzyb 35
IV B Sławomira Żmijewska-Raszewska 31
V A Bogusława Mazik 115
V B Edyta Czajkowska 34
VI A Marzena Olszewska 30
VI B Anita Młotkiewicz 33
VI C Katarzyna Kierek 105

Serdecznie zapraszamy.

Wizyta sędzi Anny Marii Wesołowskiej w naszej szkole.

„Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie w naszym życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat” - uważa sędzia Anna Maria Wesołowska, która od dawna uczestniczy w procesie szerzenia świadomości prawnej dzieci i  młodzieży.
"Jak uchronić się przed konfliktem z prawem?" to temat, na który 17.10. 2016r. rozmawiała z uczniami w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach podczas spotkania zorganizowanego w ramach programu „Bezpieczna+”.
Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Pani Sędzia upatruje przyczyn tego stanu w zacierających  się  u młodzieży  granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Bogato ilustrując przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Wśród omówionych znalazły się następujące zagadnienia: poniżanie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, podrabianie dokumentów, zbyt wczesna inicjacja seksualna.
Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącika prawnego”. Powinny się w nim znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin.
Uczniowie podczas wizyty gościa mogli dowiedzieć się również wiele o pracy sędziego, pracy w sądzie, a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej. Uczniowie mieli także okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć do ręki łańcuch. Istniała również możliwość zadawania pytań, otrzymania autografu oraz zrobienia z gościem zdjęcia.
Podczas drugiego spotkania, w którym   uczestniczyli rodzice oraz zaproszeni goście Pani Sędzia omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, a także rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych.  Pani sędzia uświadamiała, że coraz więcej młodych ludzi staje przed sądem, coraz młodsi dokonują kradzieży, rozboju, sięgają po alkohol, narkotyki, rozpoczynają współżycie seksualne. Poruszyła także zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.  Pani Anna Maria Wesołowska szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem. Były to nie tylko bardzo pouczające spotkania, jak również momentami wzruszające do łez.
 

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października br. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej poprowadzony przez przewodniczące Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: Nikolę Boczek i Joannę Marchlewską. Obowiązkowym punktem uroczystości było oczywiście przemówienie Pana Dyrektora Jerzego Młotkiewicza, który złożył wszystkim współpracownikom najlepsze życzenia. Głos zabrali również: Pani Burmistrz Anna Gibas, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kurzymski oraz Pani Wicedyrektor Anna Brzozowska-Kulesz.

Długo wyczekiwanym i zarazem pieczołowicie przygotowywanym przedsięwzięciem była część artystyczna zaprezentowana przez przedstawicieli obu szkół. Dzieci i młodzież przybliżyli widzom kilka faktów historycznych dotyczących Komisji Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim podziękowali w imieniu wszystkich uczniów nauczycielom i innym pracownikom szkoły za ich ciężką pracę, wsparcie, pomoc i zaangażowanie, złożyli im serdeczne życzenia oraz wręczyli piękne różyczki.

Dzień wolny

14 października jest dniem wolnymi od zajęć dydaktycznych. Jeśli nie możecie Państwo pozostawić tego dnia dziecka w domu, może być ono objęte opieką świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 15.00. W tym dniu nie ma kursów autobusów szkolnych ani obiadu.

Wizyta Biskupa w Zespole Szkół Publicznych

W środę 28 września szkołę odwiedził gość szczególny – jego ekscelencja, ksiądz biskup archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Henryk Wejman.
Wizyta rozpoczęła się powitaniem księdza biskupa przez dyrekcję szkoły oraz pamiątkowym wpisem jego ekscelencji do kroniki szkolnej. Następnie ksiądz biskup udał się na spotkanie z nauczycielami i pracownikami szkoły oraz słodki poczęstunek. W czasie tego spotkania podkreślał znacząca rolę wychowania i wpływu szkoły i nauczycieli na formowanie młodego człowieka. Wizyta księdza biskupa nie mgła się obyć bez spotkania z uczniami. Uczniowie klas III, przygotowujący się do sakramentu bierzmowania, z dużym entuzjazmem przyjęli gościa zadając mu wiele ciekawych pytań.
Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły. Pozwala ono dostrzec, iż wśród wartości, które zaszczepia w życie dziecka szkoła, są także wartości chrześcijańskie i patriotyczne.
 

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następny >>

Powered by CuteNews