Piękna jest radość w Święta.

Ciepłe są myśli o bliskich.

Niech pokój, miłość i szczęście

otoczy  Was wszystkich.

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie

                                   życzą:

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach