25 czerwca 2020 roku odbyło się uroczyste, choć skromne ze względu na koronawirusa, zakończenie roku szkolnego dla naszych ósmoklasistów. Przybyli oni wraz z rodzicami na godzinę 16.30 i mogli wysłuchać mądrych, wzruszających słów o czasach szkolnych. Otrzymali również wskazówki na przyszłość od Pani Dyrektor i swoich wychowawczyń. Wiara w swoje siły i konsekwentne dążenie do celu ma być dla nich wskaźnikiem. 

W pierwszej części spotkania zostali nagrodzeni uczniowie za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz wysokie miejsca w różnych konkursach. Były również wzruszające podziękowania dla Rodziców oraz Pani Dyrektor. Pod koniec wszyscy pozostali uczniowie otrzymywali świadectwa i nagrody za pracę w Samorządzie  Uczniowskim, w szkolnym Żaczku oraz za zaangażowanie w sporcie. Miłym gestem były słowa przedstawicielek klas 7, które wręczyły upominki naszym absolwentom.