Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Oszczędzam w SKO, bo marzę o..."

W dniu 26 listopada 2018 roku podczas apelu dla klas I - III podano laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego przez opiekunów Szkolnej Kasy Oszczędności. 

Na zwycięzców konkursu czekały dyplomy i nagrody, które wręczyła Pani kierownik Alina Zdziebłowska. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali również nagrodzeni głośnymi brawami. 

Na zakończenie podsumowana została dotychczasowa aktywność oszczędzających uczniów oraz ogłoszono aktualny ranking oszczędzających klas. Nauczycielki prowadzące SKO przypomniały, że w  oszczędzaniu najważniejsza jest systematyczność (niekoniecznie wpłacana kwota) i zachęcały pozostałych uczniów do założenie "Książeczki oszczędnościowej".