Dnia 19 czerwca 2018 roku odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach:

   Warsztaty z ratownikiem medycznym z Fundacji „Z nami bezpieczniej” na temat: „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, praktyczna nauka obsługi defibrylatora.”

     Warsztaty z terapeutą uzależnień i psychologiem na temat: „Rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz rodzaje i skutki uzależnień.”

     Warsztaty z policjantami z Posterunku Policji w Dobrzanach na temat: „Zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji, odpowiedzialność prawna nieletnich, skutki kupowania i zażywania dopalaczy.”

Odbiorcami warsztatów  byli uczniowie ZSP w Dobrzanach ,  klas zerowych oraz  pięciolatki z przedszkola . Towarzyszyło im  ogromne zainteresowanie oraz miła zabawa. Miłym akcentem były odwiedziny maskotki Policji – „Orzełka „ oraz możliwość przebywania w radiowozie policyjnym.

Warsztaty koordynowali:

 Pani Alina Zdziebłowska – pedagog

Pani Magdalena Obłoń – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach

Pani Agnieszka Szmiłyk – wychowawca klasy Ib