Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”   w dniu 02.10.2019r.  przeprowadził w klasie VI b  program rekomendowany przez PARPA pt: „Debata”, dotyczący  promowania postawy trzeźwości wśród młodzieży.

Warsztat został przeprowadzony w sposób przystępny  dla uczniów, prowadząca przekazała najważniejsze informacje w języku dostosowanym do młodzieży.

Kontakt z grupą oceniony został bardzo dobrze, w opinii uczniów warsztat został przeprowadzony w bardzo interesujący sposób osiągając zamierzone cele. Podjęte tematy żywo zainteresowały uczestników, którzy brali aktywny udział w zajęciach.