Szanowni  Państwo

W zakładce  "Rodzice"  zamieszczono Ogólne warunki  ubezpieczenia uczniów uczniów oraz link do strony z opisem ubezpieczenia (po lewej stronie w szarym prostokącie dostępna jest instrukcja zgłoszenia szkody, druk zgłoszenia szkody oraz OWU).