Dnia 21 września uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz z nauczycielami uczestniczyli w akcji "Sprzątanie świata 2018". Uczestnicy akcji, wyposażeni w worki i rękawiczki udali się w teren wokół szkoły w celu pobierania rozrzuconych śmieci. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać. Miejmy nadzieję, że piątkowa akcja stała się okazją do kształtowania właściwych postaw proekologicznych naszych dzieci.
Magdalena Szmiłyk