Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola w Dobrzanach i klas I Szkoły Podstawowej w Dobrzanach


Harmonogram rekrutacji