Realizacja projektu; ”Młodzi głosują”.

Mimo zmienionych warunków pracy, szkoła wypełnia swoje, wcześniej zaplanowane działania, m.in. realizując projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”.

 

   W lutym 2020r., w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi                   w naszym kraju, po raz kolejny , CEO w Warszawie, zaproponowało szkołom udział w  projekcie „ Młodzi głosują”. Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w dniu 25 lutego 2020r. zgłosiliśmy do niego naszą szkołę.

   Projekt miał zostać zrealizowany w stałej formule, polegającej na przeprowadzeniu wśród uczniów w szkole kampanii informacyjnej i preferencyjnej, dotyczącej wiedzy o wyborach oraz samych wyborów, które są  główną częścią projektu.

   Zasadniczym elementem powyższego przedsięwzięcia są właśnie młodzieżowe wybory,  przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad                         i procedur, obowiązujących w wyborach właściwych  ( vide, relacja na stronie szkoły z wyborów parlamentarnych w październiku 2019r.). Termin szkolnych wyborów, ustalony został na 6 maja 2020r.

  Ze względu na zmiany w systemie nauczania( nauczanie zdalne ), a co za tym idzie, niemożność zrealizowania projektu w takiej formie, CEO zmieniło jego formułę, pozostawiając szkołom decyzję o kontynuacji projektu.

   Nasza grupa projektowa, mimo licznych obowiązków uczniowskich, podjęła się uczestniczenia w tym wydarzeniu.

 W nowej formule otrzymaliśmy 4 zadania do wyboru. Wykonanie co najmniej  jednego z nich , oznaczało ukończenie projektu.

Uczniowie nasi wykonali dwa zadania.

   Ponadto, w ramach projektu, uczestniczyliśmy wszyscy w webinarium, przygotowanym przez CEO, na temat:” Czy i jak, Konstytucja RP, pozwala ograniczać nasze prawa?”

Webinarium , odbyło się 8 kwietnia 2020r.  Uczniowie nasi aktywnie w nim uczestniczyli, komentując jego przebieg na czacie oraz zadając bardzo rzeczowe i konkretne pytania, na które prowadzący udzielał odpowiedzi.

  Zadania, które wykonali uczniowie w ramach projektu , to:

1.     „ Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?”

i 2. „Jak media mówią o koronawirusie ?”

Skład grupy projektowej, to głównie uczniowie klas ósmych :

                                    - Amelia Bylewska.

                                    - Daria Dutkowska.

                                    - Krzysztof Kiraga.

                                    - Jakub Kopka.

                                    - Amelia Osińska.

                                    - Maja Szabat.

                                     - Zuzanna Truszkiewicz.

                                     - Natalia Woźniak.

Oraz trzej uczniowie klas siódmych : -Bartosz Siemiński.

                                                                 - Szymon Banasiak.

                                                                  i Oskar Borwik.

Uczniowie spisali się fantastycznie, gratulacje.

 

                                               Koordynator projektu: Małgorzata Jóźwiak.

 

Poniżej, zamieszczam fragment pracy projektowej naszych uczniów, warto przeczytać!

Jak media mówią o koronawirusie?

 

            Media dziś to tzw. „czwarta władza”. Mamy z nimi styczność na co dzień, przez coraz łatwiejszy dostęp do nich: internet w telefonie czy komputerze, całodobowe serwisy wiadomościowe w telewizji: można by długo wymieniać. Porównując je z topornymi metodami przekazu informacji takimi jak gazety, czy radio, zdawać by się mogło, że mamy klarowną sytuację, jeśli chodzi o dostęp do informacji. A jednak – wiele czynników może ten przekaz zagłuszać. Jest to szczególnie ważny temat w dobie pandemii koronawirusa, gdy wszyscy musimy być odpowiednio poinformowani w tej kwestii.

            Często zauważamy, że przekaz medialny, jaki przekazuje nam dana rozgłośnia jest niebywale stronniczy i subiektywny. Aby móc spojrzeć na problem odpowiednio z każdej strony przekaz powinien być obiektywny. W obecnej chwili większość serwisów informacyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych, przedstawia swoją, mniej lub bardziej zmodyfikowaną, wersję przebiegu pandemii. Media robią to po to by osiągnąć daną korzyść – np. zdobyć wyborców dla swojego ugrupowania politycznego, lub zwiększyć ilość osób, które przeczytają dany artykuł.

            Szczególnie dużą rolę w drugim wspomnianym procederze grają dwa zjawiska opisywane anglojęzycznymi terminami: „clickbait” i „fake news”. „Clickbait” oznacza dosłownie „przynęta na kliknięcie”. Jest to określenie grupy popularnych w internecie zachowań, takich jak tytuły wiadomości pisane samymi wielkimi literami, ich wyolbrzymiona treść względem faktycznego zdarzenia opisywanego, oraz nieoddające należycie treści artykułu miniatury, pełne kolorowych elementów graficznych. Zadaniem „clickbaitów” jest skłonienie internauty do kliknięcia w dany artykuł i będącego skutkiem wygenerowania przychodu dla wydawcy artykułu.

            Sformułowanie „Fake news” oznaczające „fałszywe wiadomości” opisuje proceder masowego tworzenia fałszywych lub zmanipulowanych wiadomości, zazwyczaj mający na celu zarobek wydawcy, czy też coraz częściej rozpowszechnianie propagandy.

            Media zręcznie manewrują pomiędzy przekazywaniem odbiorcom prawdy i zyskiem, płynącym z wielu odsłon artykułów związanych z wirusem. Możemy tutaj przytoczyć między innymi przykłady takich „fake newsów” rozprowadzanych przez media:

 

-Temperatura 27°C unieszkodliwia wirusa

-Picie alkoholu chroni przed zakażeniem

-O infekcji możemy przekonać się w wyniku samobadania polegającego na wstrzymaniu powietrza

 

I wiele, wiele innych.

            Jak możemy zauważyć, pomimo rosnącej liczby środków przekazu, dostęp do wiarygodnych informacji pozostaje wciąż trudny. Zawsze powinniśmy porównywać to co przeczytamy z jednego źródła z innymi informacjami. Zmniejszamy tym samym szansę na bycie zmanipulowanym.