„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS- IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu ogólnopolskiego organizowanego przez fundację Dbam o Mój Z@sięg- „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS- IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych w społeczeństwie, w którym tak ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne.