Próbny egzamin ósmoklasisty z wydawnictwem "Nowa Era" odbył się w  ostatnich trzech dniach.  Nasi uczniowie zmagali się z testami każdego dnia od godziny 9 00.

20 listopda w  środę  odbył się egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut.

21 listopada w czwartek  byl egzamin z matematyki, który trwał 100 minut.

Ostatniego dnia 25 listopada  w poniedziałek uczniowie pisali egzamin z deklarowanego języka obcego:  niemiecki lub angielski,  każdy trwał  90 minut.