Koncert o charakterze  profilaktycznym w wykonaniu Jacka Musiatowicza i syna Michała
"  Czy słowem można zranić? " odbył się 26 września dla uczniów   klas V -VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. Autor Jacek Musiatowicz wzbudził duże zainteresowanie, mówił o sprawach dotyczących konsekwencji podejmowania decyzji przez młodych ludzi, zgubnych skutków uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ukazywał negatywne skutki wejścia na drogę uzależnienia. W przystępny sposób przedstawił młodzieży w jaki sposób różnego rodzaju uzależnienia ( alkohol, narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc) mogą zniszczyć życie.  Poruszył kwestie poczucia własnej wartości, angażowania się w swoje zainteresowania,  pasje, szacunku dla rodziców i samych siebie. Jego wypowiedzi były przeplatane wokalem i  grą na gitarze. Taka forma profilaktyki ma wzbudzić refleksje wśród młodzieży na temat, tego, że nie warto eksperymentować z rożnymi używkami oraz motywować do kierowania swoim życiem w sposób mądry i odpowiedzialny.
Spotkanie  zostało sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                              
Pedagog  Danuta Skupin