UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM
Informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się w wyznaczonym terminie, bez względu na planowany strajk.

Dyrektor ZSP w Dobrzanach