Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

W dniu 29 września 2020 roku w naszej placówce odbyły się obchody święta głośnego czytania. Wzięli w nim uczniowie całej szkoły. Tegoroczna wspólna głośna lektura odbyła się pod hasłem ,,O wartościach, czyli o tym co najważniejsze”.

Uczniowie młodszych klas głośno czytali wiersze poświęcone powyższej tematyce ze zbioru Małgorzaty Strzałkowskiej pt .,,O wartościach, czyli rady nie od parady”.

 Dzieci z pierwszych klas zapoznały się treścią powyższych utworów, wysłuchując ich tekstu w interpretacji zaproszonych gości- pracowników szkoły, pań: M. Antończak, D. Balcewicz, A. Olesińskiej- Nowackiej, D.Skupin   i   B. Grąźlewskiej.

Po przeczytaniu poszczególnych tekstów pierwszaki odpowiadały na pytania  zadawane  przez wychowawczynie – panie A. Baryłkę i A. Szmiłyk, dotyczące morału wypływającego z przeczytanych utworów. Spotkanie z najmłodszymi czytelnikami zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów i wspólną sesją fotograficzną.

 Klasy IV- VIII  wylosowały po  jednym opowiadaniu poświęconym  określonej wartości ze zbioru      pt. ,,Gorzka czekolada”. Na lekcjach uczniowie czytali głośno kolejne fragmenty tego utworu mówiące o mądrości, uczciwości, pięknie, optymizmie, szacunku, odwadze, przyzwoitości ,wolności.  W czytanych opowiadaniach dzieci i młodzież spotykały się z sytuacjami podobnymi do tych, których doświadczają na co dzień. Dotyczą one relacji  z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami. Wypowiedzi udzielane przez uczniów i nauczycieli po wysłuchaniu opowiadań świadczą o dużym zainteresowaniu wspólną lekturą oraz problematyką, którą poruszała.

Na zakończenie poszczególne oddziały otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zbiory opowiadań o ważnych sprawach  przeznaczone do wspólnej lektury do wspólnej lektury.