Organizacja zwrotu podręczników i innych wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej

1.     Zwroty podręczników i pozostałych książek do biblioteki szkolnej będą się odbywać w wyznaczonych i przedstawionych przez wychowawców terminach: 8,9,10 czerwca oraz 15 i 19 czerwca 2020r.

2.     Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zwrotu książek proszę kierować na adres bgraz78@gmail.com. W razie potrzeby służę informacją telefoniczną- proszę o kontakt pod numerem 608 016 617.

3.     Proszę o zwroty kompletów podręczników oraz o zdjęcie z nich foliowych okładek. Należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę oddawanych egzemplarzy. Książki będą zwracane przy wejściu do zajezdni i odkładane do pudełek znajdujących się w szatni szkolnej. Prosimy, by podręczniki i inne wypożyczone książki (lektury, powieści, baśnie) były zapakowane w dwie odrębne torby (oddzielnie podręczniki, oddzielnie inne książki) i podpisane w miejscu widocznym na zewnątrz, by można było odczytać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.

4.     Wewnątrz każdej torby powinny znaleźć się oświadczenia uzupełnione przez rodziców. Wzory oświadczeń podajemy w załącznikach. Można je wydrukować, pobrać ze szkoły (z portierni) lub napisać odręcznie, zgodnie z podanym przykładem.

5.     Za książki zniszczone i zagubione rodzice bądź opiekunowie są zobowiązani odkupić identyczne egzemplarze w terminie do 31 sierpnia 2020r.

6.     Dziękujemy za wypełnienie czynności wymienionych w procedurach.

 

                                                                                      bibliotekarka

                                                                                    Beata Grąźlewska

 

Terminy zwrotu podręczników szkolnych i innych książek do biblioteki szkolnej.

8.06. 2020 r.- poniedziałek

IV a  8,00 – 8,40

V a  9,00 – 9,40

V b  10,00 – 10,40

VI a   11, 00 – 11,40

9.06. 2020 r. - wtorek

VI b  8,00 – 8,40

VI c    9,00 – 9,40

VII a   10, 00- 10,40

VII b   11,00- 11,40

10.06. 2020 r.  - środa Zapraszamy rodziców, którzy ze względu na pracę zawodową nie mogą przyjść wcześniej- biblioteka będzie czynna do 18,00.

I a      14,00 – 14,40

I b      15,00 – 15,40

II a    16,00 - 16,40  

II b   17,00 – 17,40

15.06.2020 – poniedziałek

III a  8,00 – 8,40

III b  9, 00 – 9,40

19.06. 2020 r. - Zapraszamy rodziców, którzy ze względu na pracę zawodową nie mogą przyjść wcześniej – biblioteka będzie czynna do 18, 00.

VIII a  16,00 – 16,40,                              VIII b- 17,00 – 17,40