KOMUNIKAT
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
 W DOBRZANACH

 

Kursy autobusów na egzamin ósmoklasisty:

Przyjazdy – pierwszym kursem zgodnie ze stałym harmonogramem

Odjazdy – po zakończeniu egzaminu.

Jerzy Młotkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Dobrzanach