INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW

UCZESTNICZĄCYCH  W  ZAJĘCIACH STACJONARNYCH W SZKOLE

(ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , DYDAKTYCZNE I KONSULTACJE)

 

Szanowni Państwo

Rodzice uczniów z klas I-III zgłoszeni na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  oraz uczniów  uczestniczących w konsultacjach  od 25 maja 2020r.

 W związku  z wytycznymi  MZ, GIS i MEN  w okresie  pandemii  jesteśmy zobowiązani  do  zachowania w szkole  wzmożonego  reżimu  sanitarnego  dla maksymalnego  bezpieczeństwa  naszych uczniów  i  Państwa rodzin  oraz  pracowników  szkoły. 

Jednym z objawów zakażenia może być  stan podgorączkowy  (temperatura 37 -38 stopni) oraz objawy przeziębieniowe.  Z tego względu,  jak również aby  wyeliminować  ewentualne  zagrożenie  związane z możliwością zakażenia koronawirusem  będziemy dokonywać pomiaru temperatury przed wejściem ucznia do szkoły. 

W tym  celu  prosimy  o wyrażenie zgody na pomiar temperatury  dziecka    z  wykorzystaniem  termometru  bezdotykowego.

Zgoda może  być  wyrażona  pismem odręcznym wg przedstawionego wzoru  albo na druku dostępnym  w szkole lub pobranym z naszej strony.

Należy  ją  złożyć  podczas pierwszego  pobytu ucznia na zajęciach w szkole.

 

W załączeniu – wzór zgody -  do pobrania.