INFORMACJA DLA  RODZICÓW DZIECI 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W DOBRZANACH

 

Szanowni Państwo

 

Informuję, że  ze względu na znikome  zainteresowanie  Rodziców organizacją zajęć opiekuńczych przez Przedszkole w Dobrzanach  podjęto  decyzję o dalszym zawieszeniu działalności  Przedszkola w okresie

od 25 maja do 26 czerwca 2020r.

 

Zajęcia dydaktyczne będą nadal kontynuowane z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość  przez wychowawców grup przedszkolnych.

 

Krystyna Bugajna

Dyrektor ZSP w Dobrzanach