Dnia 29.09.2020 r. w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach odbyły się warsztaty: "Wychowanie fizyczne w dobie zdalnego nauczania". Celem spotkania było wspólne stworzenie szablonu dla realizacji lekcji z zajęć wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli w momencie , gdyby szkoły były zmuszone wrócić do takiej formy kształcenia.

Warsztaty zostały przygotowane przez PODN w Stargardzie, zorganizowane w ZSP w Dobrzanach. Prowadzący mgr Piotr Augustyniak w prosty sposób przybliżył słuchaczom rodzaje szablonów wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu. W zajęciach wzięli udział nauczyciele wychowania fizycznego z ZSP Dobrzany, SP Suchań, SP Lubanowo, SP Chojna.