Drodzy uczniowie!

 

     Jak już wszyscy zapewne wiecie do 10 kwietnia 2020r. przedłużono zawieszenie zajęć w szkole oraz przedszkolu. Stało się tak ze względu na zagrożenie koronawirusem. To ogromne zagrożenie dla nas wszystkich !

Dlatego od 25 marca wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności  polegające na tym, że musimy bezwzględnie przestrzegać zakazu bezpośrednich kontaktów z innymi. Nawet osoby dorosłe mogą wychodzić z domu  tylko w szczególnych, ściśle określonych okolicznościach,  takich jak wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wizyta w aptece lub u lekarza.

W tym czasie musimy wszyscy podporządkować się tym szczególnym zasadom mającym na celu ochronę naszego zdrowia  i  zdrowia osób nam najbliższych: rodziców, dziadków, kolegów i koleżanek.

Jak to zrobić ?

Przede wszystkim nie wychodzić z domu, dbać  o higienę osobistą,  bardzo często i dokładnie myć ręce, a z kolegami i koleżankami utrzymywać  kontakt tylko i wyłącznie poprzez Internet.

 

   Nie możecie chodzić do szkoły chociaż rok szkolny trwa. Żeby nie stracić czasu i cennych wakacji,  od 25 marca 2020r. będziemy kontynuować kształcenie na odległość nazywane często zdalnym nauczaniem. Zasady takiej pracy są Wam już znane, bo wdrażamy je od 13 marca, ale przez najbliższy okres tj. od 25 marca do 10 kwietnia uczestnictwo w tak organizowanych zajęciach, jest dla Was obowiązkowe.

 

    Organizacja nauki w Przedszkolu i Szkole Podstawowej
w Dobrzanach polega obecnie na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego np. poprzez stronę szkoły
http://zspdobrzany.pl,  maile przekazywane bezpośrednio uczniom, rodzicom i opiekunom oraz poprzez bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe z nauczycielami  i wychowawcami klas. Każdy z Was będzie otrzymywał  materiały dydaktyczne oraz  informacje na podany adres mailowy lub poprzez inne komunikatory. Możecie też korzystać z licznych platform i aplikacji wskazywanych przez nauczycieli.

Kontakt e-mail albo telefoniczny z nauczycielami  w poszczególnych dniach ,       a przede wszystkim stosowanie się do poleceń nauczycieli będzie potwierdzeniem Waszego udziału  w  zajęciach. 

Wasza obecność i wszelkie prace wykonywane przez Was i odsyłane drogą elektroniczną  będą  podlegać  monitorowaniu i informacji zwrotnej.                    Niektóre z nich, wskazane przez nauczyciela – mogą też podlegać ocenie.

 

     Wiem, że uczenie się  w taki sposób, może być dla Was trudne. Możecie mieć trudności w korzystaniu z komputera, czy w dostępie do internetu. Jeśli mielibyście  trudności z obsługą komputera lub  z obsługą programów lub aplikacji wykorzystywanych   w procesie zdalnego nauczania kontaktujcie się z naszym informatykiem.

 

Kontakt z nauczycielką informatyki:

tel. 791554718

e-mail: kasiakierek104@gmail.com

 

Codziennie w godzinach 9.30 - 14.00  możecie  kontaktować się też          z pedagogiem szkolnym.

 

Kontakt z pedagogiem:

tel. 513942856

e-mail: danuta-skupin@wp.pl

 

   Pamiętajcie, że  nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy klas, pedagog, bibliotekarz, doradca zawodowy  wychowawcy świetlicy  i dyrekcja szkoły pozostają do Waszej dyspozycji !

 

   Wszyscy mamy nadzieję, że zmiana sposobu kształcenia przez nauczanie zdalne może być znakomitą okazją do odkrywania ciekawych stron i aplikacji i  stworzy Wam  wiele możliwości odkrywania tego co nowe i interesujące.   

Da Wam  też coś niezwykle ważnego - radość  uczenia się.

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Krystyna Bugajna

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

w Dobrzanach