Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku z zawieszeniem przez MEN zajęć w szkole w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, związanych z poważnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jest to niezwykle ważne w związku z zaostrzeniem przepisów obowiązujących od północy 25 marca 2020r. przewidujących m.in. ograniczenie do absolutnego minimum wychodzenia z domu, obejmującego tylko ewentualne wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wyprowadzenie psa, wizytę  w aptece lub  u lekarza.

 

Okres zawieszenia zajęć jest przeznaczony na kwarantannę, która powinna odbywać się w domu z absolutnym ograniczeniem przebywania Waszych dzieci w miejscach publicznych. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie kwarantanny nie tylko pozostały w domu, ale również  nie kontaktowały się osobiście z innymi obcymi osobami.  Wszelkie kontakty mogą i powinny być ograniczone tylko i wyłącznie do Internetu lub innych środków komunikacji.

 

Ponieważ okres zawieszenia zajęć nie jest czasem wolnym dla ucznia od nauki, proszę o wsparcie Waszych dzieci, by wykorzystały ten czas odpowiedzialnie. Mogą nadrobić zaległości w nauce, bądź uzupełnić swoje wiadomości i umiejętności w oparciu  o materiały przygotowane przez ich nauczycieli lub wykorzystując inne źródła, w tym m.in.: darmową platformę www.epodreczniki.pl, rekomendowaną przez MEN.

Proszę pamiętać o tym, że w tym czasie nauczyciele mogą zlecać uczniom wykonanie pracy domowej, polegającej na przygotowaniu lub nauczeniu się oczekiwanych treści, które następnie będą wyegzekwowane w procesie oceniania.

 

Informacje w sprawie organizacji tzw. zdalnego nauczania w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Dobrzanach będą publikowane na stronie szkoły http://zspdobrzany.pl , w mailach przekazywanych bezpośrednio uczniom, ich rodzicom i opiekunom oraz poprzez bezpośrednie kontakty telefoniczne  z nauczycielami i wychowawcami klas.

 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy klas, pedagog, bibliotekarz, doradca zawodowy,  wychowawcy świetlicy  i dyrekcja szkoły pozostają do Państwa  dyspozycji !

 

W przypadku  trudności uczniów z obsługą komputera lub  z obsługą programów lub aplikacji wykorzystywanych  w procesie zdalnego nauczania możliwy jest kontakt telefoniczny lub e-mail  z naszym informatykiem:

 

Kontakt z nauczycielką informatyki:

tel. 791554718

e-mail: kasiakierek104@gmail.com

 

Codziennie w godzinach 9.30 - 14.00  możliwy jest  też z pedagogiem szkolnym.

Kontakt z pedagogiem:

tel. 513942856

e-mail: danuta-skupin@wp.pl

 

Szanowni Państwo !

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Zdrowie naszych dzieci i uczniów jest dla nas dobrem najwyższym!

 

Dlatego apelujemy o bezwarunkowe stosowanie się do zasad związanych      z bezpieczeństwem dzieci i uczniów i wsparcie naszych działań podejmowanych w zakresie kształcenia na odległość. Zadania postawione przed nami w tym zakresie są dla nas również zaskakujące i nowe. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i pomoc.

W szczególności dotyczy to niemożności korzystania z powodów technicznych z przekazywanych przez nauczycieli informacji dotyczących nauczania zdalnego.  W każdym takim przypadku prosimy o sygnalizowanie zaistniałych trudności wychowawcom klas, tak aby możliwe było podjęcie kroków mających na celu ich ograniczenie lub  wyeliminowanie.

 

Krystyna Bugajna

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

w Dobrzanach