Zwierzęta wokół nas

W związku z pandemią została zawieszona coroczna zimowa zbiórka żywności i materiałów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt. W zamian za to od stycznia uczniowie naszej szkoły  klas IV-VIII prowadzą akcję dokarmiania i opieki nad zwierzętami w swoim otoczeniu. W tym celu systematycznie uzupełniają karmiki dla ptaków i wywieszają ptasie przysmaki. Są i tacy, którzy dożywiają koty czy psy, które potrzebują pomocy. Dzieci zostały zapoznane ze sposobami dokarmiania oraz rodzajami pokarmów odpowiednich dla zwierząt. Uczniowie dokumentują swoją działalność zdjęciami, filmikami czy krótkimi opisami przesyłanymi do opiekunki Samorządu Uczniowskiego.