WAŻNA  INFORMACJA  DLA ÓSMOKLASISTÓW !

Próbny egzamin ósmoklasisty

odbędzie się w dniach 17-19 marca 2021r.

w Szkole Podstawowej w Dobrzanach

wg poniższego harmonogramu :

 

17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

 

Szczegółowe informacje o egzaminie  znajdują się na stronach internetowych  Ministerstwa  Edukacji i Nauki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Prosimy o rzetelne  przygotowanie się do egzaminu  próbnego.

Przypominamy , że ze stron CKE i OKE uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele  mogą nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.