W dniu 3 marca br. w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie, Burmistrz Dobrzan Paweł Filip przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wiesława Czenczak podpisał umowę Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Kustoszem na dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne" .

W spotkaniu brała udział również Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach Krystyna Bugajna.

W ramach projektu dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach prowadzone będą zajęcia, porady przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.

Kwota dofinansowania wynosi 31.584,73 zł, w tym 26.597,50 zł ze środków UE, 4.987,23 zł ze środków budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.