W piątek 27 września 2019r. uczniowie klasy IIIa i IIIb  wraz z ze swoimi wychowawczyniami Anną Baryłką i Agnieszką Szmiłyk szukali wokół szkoły zwiastunów jesieni. Jesienne obserwacje przeprowadzono rozpoznając drzewa, krzewy, szukając zwierząt. Dzieci idąc śladami jesieni w aktywny sposób spędzały czas.  Po powrocie do klas omówiono wyniki obserwacji, wykonano też jesienną dekorację sal i pracę plastyczną inspirowaną kolorami jesieni.