Dnia 25.10.2018 r. o godz.16.00 w ZSP w Dobrzanach odbył się finał Przeglądu Młodych Talentów. Jego celem było wzmocnienie zaufania i współpracy mieszkańców gminy Dobrzany, odkrywanie zdolności, talentów wśród uczniów i umożliwienie prezentacji własnych umiejętności.

Przygotowaniem uczniów do występu zajęły się wychowawczynie klas 1-3 i oddziałów zerowych, rodzice, wychowawcy TPD. Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie finału przeglądu zostało powierzone p. A. Ździebłowskiej, A. Szmiłyk i A. Baryłka.

W ramach przygotowania do pokazu w szkole odbywały się zajęcia i warsztaty w zakresie rozwijania, poznawania i odkrywania talentów. Dzieci poznawały różne talenty wśród ludzi pracujących w różnych zawodach, uczyły się nowych umiejętności, zdobywały wiedzę na temat możliwości rozwijania talentów.

Po cyklu zajęć i przygotowań odbywały się eliminacje klasowe, w wyniku których do finału przystąpili najlepsi i najodważniejsi uczniowie. Wszyscy finaliści zaprezentowali swoje umiejętności na scenie modułowej. Rodzice, uczniowie, przedstawiciele TPD, Caritasu, nauczyciele, pracownicy szkoły, społeczność lokalna z wielkim zainteresowaniem poznawali różnorodność talentów prezentowanych przez najmłodszych uczniów. Mogli też spostrzec szkołę jako miejsce przyjazne dla nich i dla wszystkich dzieci. Poznane zaś  talenty będą mogły być rozwijane.

Dzieci dzięki pozyskanym sponsorom otrzymały atrakcyjne upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Wszystkim towarzyszył  radosny nastrój. Miłym akcentem tego dnia był występ nauczyciela muzyki- pana Adama Zarzeckiego, tenora, którego głos zachwycił wszystkich.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Przeglądu  Młodych Talentów w naszej szkole.