Informacja dla Rodziców o terminach egzaminów:


I. egzamin gimnazjalnym:

  • część humanistyczna                             10 kwietnia 
  • część matematyczno-przyrodnicza     11 kwietnia
  • część z języka obcego                            12 kwietnia

II. egzamin ósmoklasisty:

  • język polski                                              15 kwietnia
  • matematyka                                            16 kwietnia
  • język obcy                                                17 kwietnia


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

w Dobrzanach

Jerzy Młotkiewicz