W tym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 44 uczniów naszej szkoły. We wtorek uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego, w środę  zmierzyli się z matematyką, a w czwartek z językiem angielskim. 

    Nauczyciele z niecierpliwością oczekiwali pierwszych wrażeń po egzaminie. Po języku polskim uczniowie wyszli rozczarowani, gdyż nie spodziewali się fragmentu tekstu z "Pana Tadeusza". Ta lektura obowiązkowa pojawiła się na egzaminie próbnym w marcu, więc ją wykluczyli na egzaminie głównym. Większość uczniów uważała jednak, że była to dłuższa kartkówka.                           W podobnym tonie wypowiadali się o matematyce i języku angielskim. Kilkoro uczniów stwierdziło, że egzamin z matematyki był łatwy, ale były zadania złożone, a  one sprawiają największe problemy. Praca pisemna z angielskiego nie sprawiła im trudności, gdyż liczyli się z tym, że ta forma wypowiedzi pojawi się na egzaminie.

    Od 4 czerwca egzaminatorzy przystąpią do sprawdzania prac. 2 lipca nasi uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki na stronie OKE Poznań, a 9 lipca otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu. 

 Życzymy wszystkim Uczniom wysokich wyników z egzaminu ósmoklasisty!!!!!!!!!!