Informuję, że 12.10.2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy w godzinach 7.00 -15 30, stołówka nie wydaje obiadów oraz nie ma przywozów i odwozów.


                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Dobrzanach

                                                                                              Jerzy Młotkiewicz