Chór Apasjonata z wizytą w Puszczykowie. 

Na zaproszenie byłego proboszcza Dobrzan księdza Mariana Koniewskiego chór Apasjonata uczestniczył w obchodach diamentowego jubileuszu kapłaństwa.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kaplicy Domu Seniora TCH w Puszczykowie. Po mszy św. Ksiądz Marian podejmował swoich gości uroczystym obiadem. Chór przygotował uroczysty benefis dla Jubilata i przybyłych gości.

Dziękujemy za zaproszenie i godne przyjęcie oraz wspaniałą atmosferę. Pamiętamy!

Opiekun chóru Apasjonata wraz z dyrygentem 

Adamem Zarzeckim i Chórzystkami