INFORMACJA

Dnia 24 stycznia w godzinach 10.00 – 11.30 w małej sali gimnastycznej odbędzie się Bal Karnawałowy dla dzieci z Przedszkola w Dobrzanach. Bal poprowadzą wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu.

Dnia 23 stycznia 2019 roku  (środa) od godziny 16.00 dekorujemy małą salę gimnastyczną. Serdecznie zapraszam rodziców i dzieci z przedszkola.Dnia 25 stycznia w godzinach 9.30 – 12.00 w małej sali gimnastycznej odbędzie się Bal Karnawałowy dla uczniów klas I – III ZSP w Dobrzanach. Bal poprowadzą rodzice uczniów, którzy wcześniej wyrazili taką zgodę.

Zdziebłowska Alina