baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

Zebrania z rodzicami

                                                       UWAGA

Dnia 25.10.2018 roku odbędą się zebrania z rodzicami dla uczniów klas I – VIII oraz III gimnazjalnej.

Godzina 16.00 – w hali sportowej „Przegląd Młodych Talentów”.

Prezentacje talentów uczniów klas 0 – III na nowej scenie wykonanej  w ramach projektu „Organizacja przeglądu młodych talentów w środowisku lokalnym”.

Po zakończeniu przeglądu spotkania w klasach.


Informacja o dniu wolnym

Informuję, że 12.10.2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy w godzinach 7.00 -15 30, stołówka nie wydaje obiadów oraz nie ma przywozów i odwozów.


                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Dobrzanach

                                                                                              Jerzy Młotkiewicz


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28.09.2018r. nasza szkoła wzięła udział po raz pierwszy w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.

Przygotowania trwały cały tydzień. Codziennie utrwalaliśmy na lekcjach matematyki tabliczkę.
Drzwi gabinetów (nie tylko  matematycznych) uczniowie ozdobili  " kwiatkami " z tabliczką.
W piątek 28.09. 18. o godz. 9.00 Pan Dyrektor na apelu uroczyście rozpoczął VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Na każdej przerwie wszyscy uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę tabliczkową. 4 komisje wraz z nauczycielem sprawdzały znajomość tabliczki wśród naszych uczniów.
W akcji w szkole wzięło udział 87 uczniów i 4 nauczycieli. Certyfikat: Experta tabliczki mnożenia otrzymało 76 uczniów.
Dodatkowo gimnazjaliści wzięli udział w Patrolu Egzaminacyjnym poza szkołą (w mieście). Okazało się , że dorośli niechętnie brali udział w zabawie. Tylko 17 osób odważyło się spróbować swoich sił. 12 osób otrzymało odznakę "Expert tabliczki mnożenia".

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i do zobaczenia za rok!
Koncert profilaktyczny


Koncert o charakterze  profilaktycznym w wykonaniu Jacka Musiatowicza i syna Michała
"  Czy słowem można zranić? " odbył się 26 września dla uczniów   klas V -VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. Autor Jacek Musiatowicz wzbudził duże zainteresowanie, mówił o sprawach dotyczących konsekwencji podejmowania decyzji przez młodych ludzi, zgubnych skutków uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ukazywał negatywne skutki wejścia na drogę uzależnienia. W przystępny sposób przedstawił młodzieży w jaki sposób różnego rodzaju uzależnienia ( alkohol, narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc) mogą zniszczyć życie.  Poruszył kwestie poczucia własnej wartości, angażowania się w swoje zainteresowania,  pasje, szacunku dla rodziców i samych siebie. Jego wypowiedzi były przeplatane wokalem i  grą na gitarze. Taka forma profilaktyki ma wzbudzić refleksje wśród młodzieży na temat, tego, że nie warto eksperymentować z rożnymi używkami oraz motywować do kierowania swoim życiem w sposób mądry i odpowiedzialny.
Spotkanie  zostało sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                              
Pedagog  Danuta Skupin


AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

AKCJA  SPRZĄTANIE   ŚWIATA

            W dniach 21, 23, 24 września 2018r. odbyła się 25-ta jubileuszowa Akcja Sprzątania Świata. W tym roku była ona pod hasłem - „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”

Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Jubileusz to także dobra okazja, aby obdarować Jubilata, z tego powodu organizatorzy akcji apelowali o sadzenie młodych drzew. To  najlepszy prezent i dla Ziemi i dla ludzi.

Nasza szkoła chętnie włączyła się do Akcji Sprzątania Świata.

    W poniedziałek 17. września na szkolnym korytarzu wywieszona została  gazetka, dzięki której uczniowie mogli się zapoznać z prawidłowymi zasadami segregacji śmieci.

    W czwartek i piątek uczniowie klasy IV a, IV b, VI a, VII a posadzili na terenie szkoły kilkanaście  drzew (lipy, buki, klony).

    W czwartek uczniowie klas IV podczas wyjazdu integracyjnego posprzątali teren wokół jeziora Sierakowskiego, natomiast w piątek teren wokół szkoły sprzątali uczniowie kilku klas.

    Podczas lekcji przyrody i biologii zostały przeprowadzone pogadanki na temat ochrony środowiska.

     Jednym z postulatów tegorocznej akcji była zbiórka niepotrzebnych telefonów komórkowych, dlatego również w naszej szkole zorganizowana została taka akcja.

Osobą koordynującą tegorocznej Akcji Sprzątania Świata w Szkole Podstawowej w Dobrzanach była  Marta Mazurowska-Siemińska.


SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018

SPRZĄTANIE  ŚWIATA 2018
Dnia 21 września uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz z nauczycielami uczestniczyli w akcji "Sprzątanie świata 2018". Uczestnicy akcji, wyposażeni w worki i rękawiczki udali się w teren wokół szkoły w celu pobierania rozrzuconych śmieci. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać. Miejmy nadzieję, że piątkowa akcja stała się okazją do kształtowania właściwych postaw proekologicznych naszych dzieci.
Magdalena Szmiłyk