baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

Chór

Chór Apasjonata z wizytą w Puszczykowie. 

Na zaproszenie byłego proboszcza Dobrzan księdza Mariana Koniewskiego chór Apasjonata uczestniczył w obchodach diamentowego jubileuszu kapłaństwa.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kaplicy Domu Seniora TCH w Puszczykowie. Po mszy św. Ksiądz Marian podejmował swoich gości uroczystym obiadem. Chór przygotował uroczysty benefis dla Jubilata i przybyłych gości.

Dziękujemy za zaproszenie i godne przyjęcie oraz wspaniałą atmosferę. Pamiętamy!

Opiekun chóru Apasjonata wraz z dyrygentem 

Adamem Zarzeckim i Chórzystkami

Informacja o dniu wolnym

Informuję, że 2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy w godzinach 7.00 -15 30, stołówka nie wydaje obiadów oraz nie ma przywozów i odwozów.


                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Dobrzanach

                                                                                              Jerzy Młotkiewicz


Przedstawienie profilaktyczne

Przedstawienie dla uczniów

- Nygusek dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas zerowych i I-III

Przezabawna sytuacja pokazała Dzieciom jak kłamstwo nie popłaca, a lenistwo doprowadza do zepsucia i braku serca dla innych. Sprawdziło się tutaj przysłowie „ Nie czyń  drugiemu , co tobie niemiłe.’

Lenistwo Kurki wyprowadza z równowagi nie tylko Kota, ale  i Lisa. Dzięki temu Lis ucieka rozpaczając, że stracił przyjaciela Kota. Kot po niezwykłych przygodach przypomina sobie, że jest Kotem i próbuje naprawić wszystkie swoje psoty i kłamstwa. Kurka natomiast dowiaduje się, że w życiu nie wolno ufać obcym i przyjmować od nich prezentów. Nygus przeobraża się w pracowitego kurczaka, bardzo rozsądnego oraz odpowiedzialnego.

 Przygody Kota, Kurki i Lisa to pokazanie Dzieciom co może zaszkodzić zdrowiu tak jak np.: trujące rośliny, papierosy, alkohol, których nie należy spożywać ani używać. 

Kostiumy bardzo pięknie oddały postacie, Kota, Kury, Lisa. Dekoracje ogrodu, domu, kwiatów, lasu dopełniły wspaniałą atmosferę baśni. 


- Dopalacze, ruletka życia i śmierci  dla uczniów  klas IV- VIII SP i III G

Nawet pierwszy „eksperyment” z dopalaczami może zakończyć się tragicznie.

Była,  to opowieść o osobistej tragedii. O tym jak łatwo zniszczyć życie swoje i swoich bliskich. Niepozorne decyzje podejmowane pod presją mogą doprowadzić do długotrwałych skutków, mechanizmy uzależnienia są znacznie bardziej skomplikowane i zbyt długo pozostają niezauważone. Młodzież została zaproszona do świata Gabriela, a następnie wraz z nim przechodziła  przez kolejne etapy uzależnienia, podczas których zagłębiała się w jego historię.

Formuła spektaklu zachęcała widzów do współudziału w opowieści Gabriela. Czasami bawiła, czasami smuciła, jednak nie pozostawiła miejsca na obojętność wobec tematu. Obrazowe przedstawienie problemu  uruchomiło wyobraźnię młodzieży. Nie tylko zachęciło do refleksji, jest też świetnym punktem wyjścia do rozmowy na lekcjach wychowawczych. 

Przedstawienia zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


                                                                                                  Pedagog Danuta SkupinKOMUNIKAT

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach


Informuję, iż od 24 kwietnia 2019 r. tj. (środa) zajęcia edukacyjne

będą odbywały się zgodnie z planem.

INFORMACJA

KOMUNIKAT
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
 W DOBRZANACH

 

Kursy autobusów na egzamin ósmoklasisty:

Przyjazdy – pierwszym kursem zgodnie ze stałym harmonogramem

Odjazdy – po zakończeniu egzaminu.

Jerzy Młotkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Dobrzanach

INFORMACJA

Uczniowie klas VIII, Szanowni rodzice!

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony zgodnie z planem (w dniach 15-17.04.2019 r.) niezależnie od strajku. 

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach w oddziałach „0”, I-VII SP i III G zajęcia dydaktyczne nie odbędą się ze względu na egzamin.

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z planem.

                                                        Dyrekcja Szkoły


INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

 

W dniach 13-14 i 21-22 marca 2019r. pracownicy naszej szkoły wzięli udział w referendum dotyczącym udziału w ogólnopolskim strajku oświaty.

Zdecydowana większość pracowników opowiedziała się za udziałem w akcji strajkowej.

Konsekwencją referendum strajkowego, było poinformowanie nas przez organizacje związkowe o tym, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową,  8 kwietnia 2019r. rozpocznie się w naszej szkole strajk.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Państwa  z prośbą  o zapewnienie opieki swoim dzieciom. My, ze swojej strony będziemy się starali zapewnić Państwa dzieciom bezpieczne warunki pobytu w szkole. Posiłki w tym czasie wydawane będą zgodnie z planem, dowozy i odwozy uczniów z ościennych miejscowości również.

 Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

W przypadku absolutnej niemożności zapewnienia opieki dziecku przez rodziców lub innych opiekunów, będzie ono miało zapewnioną tylko opiekę, bez zajęć edukacyjnych.

 

Dyrekcja szkoły