baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

Warszawa, 26 marca 2020 roku

                           Próbny egzamin ósmoklasisty 

– informacja MEN i CKE

 Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

INFORMACJA

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku z zawieszeniem przez MEN zajęć w szkole w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, związanych z poważnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jest to niezwykle ważne w związku z zaostrzeniem przepisów obowiązujących od północy 25 marca 2020r. przewidujących m.in. ograniczenie do absolutnego minimum wychodzenia z domu, obejmującego tylko ewentualne wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wyprowadzenie psa, wizytę  w aptece lub  u lekarza.

....

INFORMACJA

Drodzy uczniowie!

 

     Jak już wszyscy zapewne wiecie do 10 kwietnia 2020r. przedłużono zawieszenie zajęć w szkole oraz przedszkolu. Stało się tak ze względu na zagrożenie koronawirusem. To ogromne zagrożenie dla nas wszystkich !

Dlatego od 25 marca wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności  polegające na tym, że musimy bezwzględnie przestrzegać zakazu bezpośrednich kontaktów z innymi. Nawet osoby dorosłe mogą wychodzić z domu  tylko w szczególnych, ściśle określonych okolicznościach,  takich jak wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wizyta w aptece lub u lekarza.

W tym czasie musimy wszyscy podporządkować się tym szczególnym zasadom mającym na celu ochronę naszego zdrowia  i  zdrowia osób nam najbliższych: rodziców, dziadków, kolegów i koleżanek.

Jak to zrobić ?....

INFORMACJA

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Gdzie szukać informacji o zdalnej pracy z uczniami? 

Minister Edukacji Narodowej zachęcił dyrektorów do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.edpodreczniki.plwww.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

Aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w najbliższych dniach przekażemy dyrektorom materiały informacyjne dotyczące zdalnego nauczania.

Warto przypomnieć, że wczoraj opublikowaliśmy kompleksowe zestawienie najważniejszych informacji, a także linków do stron internetowych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i dyrektorów szkół do przygotowania materiałów do samodzielnej pracy uczniów w domu. https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak m.in.: zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych i wiele innych.

Wiele jednak zależy od nas samych!

  • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
  • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
  • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus. Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/przygotowanie-do-organizacji-zajec-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc/#more-31415


Język polski dla klas IV , VI a i c

Dla klasy IV:
Proszę o korzystanie ze zdalnych lekcji z języka polskiego z portalu www.gov.pl.Do piątku 20 marca proszę opracować z 'Tygodnia I' lekcje 1.,3.,i 5.Proszę także o zapisanie tematów i rozwiązań zadań w zeszytach.
DLA KLAS VIa i VI
Proszę o korzystanie ze zdalnych lekcji z języka polskiego z portalu www.gov.pl.Do piątku 20 marca proszę opracować z 'Tygodnia I' lekcje 2., i 4.Proszę także o zapisanie tematów i rozwiązań zadań w zeszytach.

Drodzy uczniowie, w związku z pytaniami dotyczącymi pracy ze "zdalnymi lekcjami" wyjaśniam, że możecie pominąć ćwiczenia, z którymi macie kłopot (omówimy je, kiedy wrócimy do szkoły) oraz te z części "Zadaniowo" 
Pozdrawiam-Wasza Polonistka