baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z wielką radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły  w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Wszyscy chcemy, aby nowy rok szkolny rozpoczął się bezpiecznie. Nasze wspólne dobro zależy od wszystkich, więc zachęcamy do zapoznania się z zasadami, które proponuje MEN.

INFORMACJA

INFORMACJA

Drodzy Rodzice,

w załączniku znajdą Państwo list MEN i GIS. Obie te instytucje zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

LIST

Informacja

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW  ÓSMOKLASISTÓW

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych – Szkoły Podstawowej w Dobrzanach przypomina, że wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w dniu 31 lipca br. od godziny 10:00

po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

 

Dane do logowania zawierające informacje o loginie, haśle, kodzie ucznia, dacie wydruku oraz adresie serwisu ZIU zostały przekazane uczniom w dniu zakończenia roku szkolnego.

Jednocześnie informujemy, że zostało opublikowane  stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie możliwości złożenia,  w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r., wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, w sytuacji, gdy w terminie do 10 lipca br.   nie złożono wniosku o przyjęcie do szkoły.

Zgodnie z przyjętym przez MEN stanowiskiem  w terminie od 31 lipca br. do 4 sierpnia br.    istnieje możliwość swobodnej zmiany przez kandydata   składającego wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

w  tym:

- wybranych szkół i oddziałów,

- wskazanej kolejności  preferencji

Pełny tekst Stanowiska MEN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

 Krystyna Bugajna

Dyrektor  ZSP

w Dobrzanach