Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach


Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
mgr Jerzy Młotkiewicz

Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych
mgr Edyta Olesińska

Kierownik do spraw edukacji wczesnoszkolnej i przedszkola
mgr Aldona Andrukowicz

Sekretariat
inż Monika Galińska
mgr Monika Szwajlik

Księgowość
mgr Danuta Prościak - główna księgowa